Thông báo tháng 9 năm 2020

Trung tâm Du học HASHI đã bắt đầu chiêu sinh các khóa tiếng Nhật mới trong 2 tháng 9, 10 như sau.

1) Lớp trình độ N5 (vỡ lòng) cho người muốn du học Nhật Bản.
2) Lớp trình độ N4 trong 6 tháng.

Thời gian học:
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Lớp sáng 9h00-11h30
Lớp chiều 14h00-16h30

Liên hệ đăng ký:

Điện thoại: 097-580-9009
Email: duhochashi@gmail.com