Trung tâm Du học HASHI đang chiêu sinh các khóa tiếng Nhật sau.

1) Lớp trình độ N5 (vỡ lòng) cho người muốn du học Nhật Bản.
2) Lớp trình độ N4 trong 6 tháng.

Thời gian học:
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Lớp sáng 9h00-11h30
Lớp chiều 14h00-16h30

Liên hệ đăng ký:

Điện thoại: 097-580-9009
Email: duhochashi@gmail.com