Có du học Nhật được không khi anh chị em đang ở Nhật?
5 (2)

Dạo này, rất nhiều bạn inbox hỏi về vấn đề em gái/trai bị trượt do anh chị em đang học ở Nhật rồi. Đúng là trường hợp này chứa đựng nhiều rủi ro và người làm nghề cũng không lường hết được. Nhưng mình luôn tin đây chính là đặc Đọc tiếp…